Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Groei & Krimp

Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? lees meer

 • Boek
 • februari 2016
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Tien jaar WWB en Bijstandwijzer

De Bijstandwijzer biedt gemeenten inzicht in de achtergronden van de omvang van het bijstandsbestand. Een groot deel van het bijstandsniveau in een gemeente is te verklaren uit kenmerken van de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt. Het deel dat niet te verklaren is uit deze objectieve factoren – het residu – zegt mogelijk iets over de effectiviteit van het gemeentelijke bijstandsbeleid. lees meer

 • Rapport
 • januari 2016
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Mate(n) van segregatie: achtergronden en verschillen

De invloed van de manier van meten op de gemeten mate van segregatie. lees meer

 • Rapport
 • oktober 2015
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Opties voor verdere decentralisatie naar gemeenten

Uit dit verkennende onderzoek blijft dat er veel meer decentralisatie mogelijk is, zowel bij het uitvoeren van overheidstaken als bij de financiering daarvan met lokale belastingen. lees meer

 • Discussion paper
 • september 2015
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
De triomf van de monumentale stad

De toegevoegde waarde van goed ontworpen gebouwen voor de bewoner en zijn omgeving. lees meer

 • Rapport
 • september 2015

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters