Regionale Cultuurindex

Soort publicatie:
Monitor

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Rogier Brom (Boekmanstichting), Kimberly van Aart (Boekmanstichting), Bjorn Schrijen (Boekmanstichting), Gerard Marlet, Clemens van Woerkens, Nadine van den Berg

Publicatiedatum:
18 december 2018

Waar staan de meeste musea voor beeldende kunst, hoe lopen de financiën binnen de cultuursector en in welke provincie gaan de meeste boeken over de toonbank? En wat betekent dat dan eigenlijk? De Boekmanstichting en Atlas Research bieden met de Regionale Cultuurindex inzicht in de staat van cultuur per provincie. Daarmee is deze index een aanvulling op de Cultuurindex Nederland, waarin landelijke trends worden getoond vanaf 2005.

Met 88 variabelen zijn drie pijlers ingevuld die per provincie een beeld geven van het culturele aanbod (capaciteit), het gebruik dat hiervan wordt gemaakt (participatie) en de financiën (geldstromen). Met deze gegevens wordt duidelijk hoe de Nederlandse provincies zich tot elkaar verhouden.

De Regionale Cultuurindex biedt een indeling in pijlers, maar ook is het mogelijk om per sector te kijken naar kenmerken die verschillende provincies onderling verbinden of juist van elkaar onderscheiden. Hierbij zijn dezelfde sectoren gebruikt als in de Cultuurindex Nederland: podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, erfgoed en film.

Het materiaal dat te vinden is binnen de Regionale Cultuurindex, biedt een basis waarop verder kan worden gebouwd. Het instrument geeft een zo werkbaar mogelijke weerslag van hoe het cultuurbeleid van de verschillende overheden die in Nederland actief zijn, zich in het land manifesteert.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research