Kunst & cultuur

Het culturele aanbod speelt een prominente rol in de aantrekkingskracht van steden en regio’s. Steden met een groot en gevarieerd aanbod aan cultuur zijn over het algemeen ook de populaire woonsteden. Veel cultuur in de stad is niet alleen goed voor de aantrekkingskracht van steden op mensen; indirect is het culturele klimaat ook van belang voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en dus voor de lokale economie en de economische vitaliteit van steden en regio’s.

Maar cultuur kost ook wat en die kosten worden veelal gedekt uit (gemeentelijke) subsidies. Relevante vragen zijn dan hoe de maatschappelijke kosten van kunst en cultuur zich verhouden tot de baten, en hoe de waarde van cultuur kan worden ingeschat.

Atlas Research heeft een uitgebreide database voor het aanbod van en de deelname aan cultuur. Deze schat aan data en uitgebreide kennis van de culturele infrastructuur zet Atlas Research in voor verschillende landelijke en regionale onderzoeken naar cultuur. Zo stonden verschillende edities van de Atlas voor gemeenten in het teken van cultuur en ontwikkelden de onderzoekers van Atlas Research samen met de Boekmanstichting de Regionale Cultuurindex.

Regionale Cultuurmonitor – Editie 2022

Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten Atlas Research en de Boekmanstichting ruim 70 indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in elk van de 12 provincies. De monitor maakt het mogelijk provincies onderling te vergelijken, en laat zien waarin zij zich onderscheiden en waar kansen of uitdagingen liggen. Lees verder voor de publicatie. De onderliggende data zijn daarnaast als dataset te downloaden en zijn tevens geïntegreerd in de database van de landelijke Cultuurmonitor.

Het belang van kunst en cultuur

Atlas Research kijkt veelvuldig naar het aanbod van cultuur in specifieke gemeenten of regio’s. Onder andere voor de gemeente Amersfoort maakte Atlas Research een analyse van het culturele aanbod en de mogelijkheden voor beleid. Meer recent is voor de gemeente Amsterdam de omvang en waarde van de nachtcultuur in Amsterdam in kaart gebracht in de waarde van de kleine uurtjes.

Wilt u meer weten over het thema Kunst & cultuur?

Neem dan contact op met Nancy Blaker of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.