De waarde van de kleine uurtjes

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Nancy Blaker en Joost Poort

Publicatiedatum:
april 2021

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht Atlas Research de Amsterdamse nachtcultuur van 2019. Het doel van dit onderzoek was het afbakenen van het concept nachtcultuur, het aanbod en bezoek van de nachtcultuur in kaart brengen, en de waarde van de nachtcultuur inschatten voor de stad.

De Amsterdamse nachtcultuur bestaat uit alle kunst en cultuur die tussen 22:00 en 6:00 wordt aangeboden, waaronder bijvoorbeeld nachtclubs en muziekpodia, en de ontmoetingsplaatsen die voornamelijk een sociale rol vervullen in het nachtleven, waaronder cafés en bars. Met deze definitie zijn 541 nachtvenues geteld, waarvan ruim de helft in het centrum gevestigd is. Verder telt Amsterdam 85 festivals en evenementen die verbonden zijn met de nachtcultuur, die voornamelijk elektronische dancemuziek op het programma hebben staan. Naar schatting kwamen in 2019 1,5 miljoen bezoekers naar Amsterdam voor de nachtcultuur.

De nachtcultuur heeft een economische waarde voor Amsterdam, bijvoorbeeld door de jaarlijkse welvaartswinst als gevolg van bestedingen van nachtcultuurbezoekers van buiten de stad (€63 miljoen), of de ruim 5 duizend arbeidsplaatsen die de nachtvenues verzorgen. Verder wordt de jaarlijkse gebruikswaarde, de meerwaarde die mensen hechten aan hun bezoek, geschat op ruim €22 miljoen. De optiewaarde, de bereidheid om meer te betalen voor een woning bij culturele voorzieningen in de buurt, is geschat op €22,9 miljoen per jaar. Als laatste heeft de nachtcultuur ook een sociale waarde, die bijvoorbeeld bestaat uit het bieden van een plek waar ideeën en creativiteit uitgewisseld en ontwikkeld kunnen worden, en waar bezoekers hun identiteit kunnen ontdekken, vormen, en uiten.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research