Woonklimaat & aantrekkingskracht

Atlas Research is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar het woonklimaat en de aantrekkingskracht van steden en regio’s.

Vanuit centrale begrippen zoals ‘Agglomeratie en stedelijkheid’, ‘Overlast en veiligheid’, ‘Woonomgeving’ en ‘Economie’ – en de relatie tussen deze begrippen – beantwoordt Atlas Research een diversiteit aan onderzoeks- en beleidsvragen. Wat zijn aantrekkelijke plekken voor mensen om zich te vestigen, en waarom? Wat zijn de sterke en zwakke punten van gemeenten en regio’s? En hoe verklaren deze kenmerken groei en krimp? En wat betekent dit voor het ontwikkelen van landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid?

Met behulp van een zelf ontwikkeld analysekader ontstaat inzicht in de achtergronden van kansen en problemen waarmee steden en regio’s te maken hebben. Niet alleen economische factoren zoals het aanbod van werk spelen daarin een rol, maar ook zaken zoals het voorzieningenniveau.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij beleidsvorming, monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek op verschillende schaalniveaus, van Rijk en provincies tot gemeenten, wijken en buurten.

De Leefbaarometer

Atlas Research voert al meer dan tien jaar onderzoek uit naar de leefbaarheid in Nederlandse buurten en ontwikkelde in opdracht van het ministerie van BZK de Leefbaarometer. Dit instrument brengt zowel objectieve kenmerken als de subjectieve waardering van de woonomgeving op een laag schaalniveau in kaart. Verder lezen

Kansen voor grensregio’s

In 2019 stond ‘Groei en krimp’ centraal in de jaarlijkse Atlas, met specifieke aandacht voor de kansen voor grensregio’s. In opdracht van het ministerie van BZK stelden de onderzoekers van Atlas Research een afwegingskader voor regiospecifiek beleid op. Verder lezen

De koers van Enschede

Atlas Research helpt gemeenten en regio’s veelvuldig bij beleidsvraagstukken die samenhangen met aantrekkingskracht en groei. Zo werd op verzoek van de gemeente Enschede een analyse uitgevoerd naar mogelijke groei en de voorliggende beleidskeuzes, vanuit het perspectief van de samenhang tussen bevolkingsgroei, wonen en werken. Verder lezen

Wilt u meer weten over het thema Woonklimaat & aantrekkingskracht?

Neem dan contact op met Marten Middeldorp of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Marten Middeldorp
middeldorp@atlasresearch.nl