Woonklimaat & aantrekkingskracht

Atlas Research is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar het woonklimaat en de aantrekkingskracht van steden en regio’s.

Vanuit centrale begrippen zoals ‘Agglomeratie en stedelijkheid’, ‘Overlast en veiligheid’, ‘Woonomgeving’ en ‘Economie’ – en de relatie tussen deze begrippen – beantwoordt Atlas Research een diversiteit aan onderzoeks- en beleidsvragen. Wat zijn aantrekkelijke plekken voor mensen om zich te vestigen, en waarom? Wat zijn de sterke en zwakke punten van gemeenten en regio’s? En hoe verklaren deze kenmerken groei en krimp? En wat betekent dit voor het ontwikkelen van landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid?

Met behulp van een zelf ontwikkeld analysekader ontstaat inzicht in de achtergronden van kansen en problemen waarmee steden en regio’s te maken hebben. Niet alleen economische factoren zoals het aanbod van werk spelen daarin een rol, maar ook zaken zoals het voorzieningenniveau.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij beleidsvorming, monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek op verschillende schaalniveaus, van Rijk en provincies tot gemeenten, wijken en buurten.

Atlas voor gemeenten 2022 – Wonen

Atlas Research heeft in de Atlas voor gemeenten 2022 het thema wonen onder de loep genomen. In welke gemeente is de woondruk het hoogst? Hoe groot zijn de verschillen in woningkrapte en waar dreigt door een bouwoverschot leegstand? Verder lezen

De Leefbaarometer (LBM)

Atlas Research voert al meer dan tien jaar onderzoek uit naar de leefbaarheid in Nederlandse buurten en ontwikkelde in opdracht van het ministerie van BZK de Leefbaarometer. Dit instrument brengt zowel objectieve kenmerken als de subjectieve waardering van de woonomgeving op een laag schaalniveau in kaart. Lees verder voor de instrumentontwikkeling van LBM 3.0 of de leefbaarheid in 2020.

De impact van aardbevingen op woningprijzen

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit naar de impact van aardbevingen en aardbevingsrisico op de woningprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. De door Atlas Research ontwikkelde methodiek om de waardedaling vast te stellen vormt de basis voor de compensatiebedragen die het IMG uitkeert aan bewoners. Verder lezen

Wilt u meer weten over het thema Woonklimaat & aantrekkingskracht?

Neem dan contact op met Marten Middeldorp of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Marten Middeldorp
middeldorp@atlasresearch.nl