Onderzoeksthema’s

Atlas Research beantwoordt stedelijke, sociale-economische en culturele vraagstukken, en is daarbij gespecialiseerd in het gebruik van data en kwantitatieve methoden. Met behulp van onderzoek en data analytics vertaalt Atlas Research complexe maatschappelijke vraagstukken naar heldere en praktische antwoorden. Dit doen wij aan de hand van vier thema’s.