Sociaal domein & welzijn

Het sociale domein is een kernonderdeel van beleidsvorming op alle overheidslagen en raakt mensen individueel, maar ook bedrijven en de maatschappij als geheel.

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit in dit werkveld, waar complexe (vaak kwantitatieve) vraagstukken en direct maatschappelijk belang samenkomen. Hoe worden bijstandsmiddelen verdeeld over gemeenten? Wat bepaalt de kans op instroom uit de WW? En hoe verschilt dit tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond? Allemaal zaken die direct en indirect impact hebben op het welzijn van burgers.

Vanuit dit perspectief richt Atlas Research zich ook op onderzoeksvragen op het gebied van de zorg en het bredere begrip ‘welzijn’. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen het creëren van sportaanbod  en de daadwerkelijke beoefening van sport, met het oog op het belang van sport voor geluk en welzijn, arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim?

Verdeling bijstandsbudgetten

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit naar de bijstand en de gemeentelijke verdeelbudgetten. Zo worden in opdracht van het ministerie van SZW de jaarlijkse gemeentebudgetten bepaald op basis van een model dat is opgesteld door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Atlas Research. Verder lezen

Instroom, doorstroom en uitstroom uit de WW

Voor het ministerie van SZW voerde Atlas Research meerdere onderzoeken uit naar instroom, doorstroom en uitstroom uit de WW. De onderzoekers brachten daarbij ook in kaart hoe die kansen verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Verder lezen

Atlas voor gemeenten 2020 – thema Sport

In 2020 had de jaarlijkse Atlas als centraal thema ‘Sport’. Atlas Research deed hiervoor onderzoek naar de relatie tussen aanbod en daadwerkelijke beoefening van sport en de impact van sport op gezondheid en zorgkosten. Verder lezen

Wilt u meer weten over het thema Sociaal domein & welzijn?

Neem dan contact op met Jornt Mandemakers of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Jornt Mandemakers
mandemakers@atlasresearch.nl