Sociaal domein & welzijn

Het sociale domein is een kernonderdeel van beleidsvorming op alle overheidslagen en raakt mensen individueel, maar ook bedrijven en de maatschappij als geheel.

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit in dit werkveld, waar complexe (vaak kwantitatieve) vraagstukken en direct maatschappelijk belang samenkomen. Hoe worden bijstandsmiddelen verdeeld over gemeenten? Wat bepaalt de kans op instroom uit de WW? En hoe verschilt dit tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond? Allemaal zaken die direct en indirect impact hebben op het welzijn van burgers.

Vanuit dit perspectief richt Atlas Research zich ook op onderzoeksvragen op het gebied van de zorg en het bredere begrip ‘welzijn’. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen het creëren van sportaanbod  en de daadwerkelijke beoefening van sport, met het oog op het belang van sport voor geluk en welzijn, arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim?

Verdeling bijstandsbudgetten

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit naar de bijstand en de gemeentelijke verdeelbudgetten. Zo worden in opdracht van het ministerie van SZW de jaarlijkse gemeentebudgetten bepaald op basis van een model dat is opgesteld door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Atlas Research. Lees verder voor het laatste hoofdrapport, de nieuwe interactieve online budgettool en de onderzochte verbeteringen voor vier regiokenmerken in het Bijstandsverdeelmodel.

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Nabijheid is voor patiënten de belangrijkste factor in de keuze voor een ziekenhuis en meer dan de helft van alle patiënten gaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en de Vrije Universiteit in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Verder lezen

Wilt u meer weten over het thema Sociaal domein & welzijn?

Neem dan contact op met Jornt Mandemakers of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Jornt Mandemakers
mandemakers@atlasresearch.nl