Voor welk ziekenhuis kiezen patienten?

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Wouter Vermeulen (SEO), William Luiten (SEO), Francine Burema, Céline Odding (SEO), Maarten Lindeboom (VU)

Publicatiedatum:
maart 2022

Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken. Nabijheid is voor patiënten de belangrijkste factor en meer dan de helft van alle patiënten gaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Patiënten willen hoogstens een paar minuten extra reizen voor een toename in kwaliteit van één standaarddeviatie. Dit is ruwweg het verschil tussen een ziekenhuis met een gemiddelde score en een ziekenhuis dat hoger scoort dan 85 procent van alle andere ziekenhuizen. Het aantal patiënten neemt dan met hooguit tien à twintig procent toe.

Initiatieven om kwaliteitsinformatie op een toegankelijke manier aan te bieden kunnen hier mogelijk verandering in brengen. De overheid kan verzekeraars ook meer mogelijkheden geven om te sturen op kwaliteit door de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg te verlagen. Zo kunnen zij er alsnog voor zorgen dat patiënten niet meer naar een ziekenhuis gaan waar de kwaliteit minder goed is – ook al zou die patiënt daar zelf weinig rekening mee hebben gehouden.

Dit zijn de belangrijkste resultaten uit onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op in welk ziekenhuis patiënten zich laten behandelen. Deze vraag hebben SEO Economisch Onderzoek, Atlas Research en de Vrije Universiteit onderzocht in opdracht van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Hierbij staat de daadwerkelijke ziekenhuiskeuze centraal en niet de hypothetische keuze die mensen maken op het moment dat ze helemaal geen zorg nodig hebben. Het onderzoek is gebaseerd op een uitgebreid gegevensbestand dat informatie over gedeclareerde zorg op patiëntniveau combineert met informatie over zorgaanbieders en sociaaleconomische en demografische kenmerken.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research