Economie & arbeidsmarkt

De expertise van Atlas Research op het vlak van kwantitatieve onderzoeksmethoden en gebruik van data is bij uitstek geschikt voor het beantwoorden van economische en arbeidsmarktvraagstukken. Op basis van een brede economische kennis benaderen de onderzoekers van Atlas Research elk vraagstuk vanuit de meest geëigende invalshoek.

Veel vragen relateren aan de complexe relaties die bepalen wie werkt, waar men dat doet en waarom. Om het aantal mensen dat werkt te verhogen is bijvoorbeeld gedegen onderzoek nodig naar de achtergronden van de participatiegraad. Daarvoor is inzicht in de samenstelling van de beroepsbevolking nodig, maar ook een goed begrip van de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Welke kansen bieden stedelijke regio’s aan hun bevolking? En waarom presteert de ene regio beter dan de andere? De bereikbaarheid van banen speelt daarin een belangrijke rol, maar ook hoe goed die banen aansluiten op de kenmerken van de beroepsbevolking. Dat heeft niet alleen invloed op de economische vitaliteit van regio’s, maar ook op de arbeidsparticipatie van de bevolking.

Naast deze arbeidsmarktvraagstukken, weten opdrachtgevers Atlas Research te vinden voor een breed scala aan economische onderwerpen, uiteenlopend van de woningmarkt en prijsvorming tot de impact van grensbarrières op groei en de waardering van amenities.

Arbeidsmarkt onder druk

Onderzoek van Atlas Research in de Arbeidsmarktspecial 2022 laat zien hoe de lokale spanning op de arbeidsmarkt eruit ziet als vacaturestatistieken van provincie naar gemeenteniveau worden gebracht en rekening wordt gehouden met de reisbereidheid van potentiële werknemers. Dat geeft een beter inzicht in waar vacatures het moeilijkst zijn te vervullen, dan wel – van de andere kant bekeken – waar het makkelijker is om een baan te scoren. Verder lezen.

Werkend Nederland

Atlas Research heeft in opdracht van a.s.r. op basis van niet-openbare CBS-microdata updates uitgevoerd van de CBS-maatwerktabellen Werkend Nederland 2018, 2019 en 2020. Het betreft een analyse van een aantal kenmerken (o.a. geslacht, leeftijdsklasse, arbeidsrelatie en jaarloonklasse) van de werknemers in Nederland, naar sector, voor het desbetreffende peiljaar. Lees verder voor 2018, 2019 en 2020.

Wilt u meer weten over het thema Economie & arbeidsmarkt?

Neem dan contact op met Rein Halbersma of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.