Economie & arbeidsmarkt

De expertise van Atlas Research op het vlak van kwantitatieve onderzoeksmethoden en gebruik van data is bij uitstek geschikt voor het beantwoorden van economische en arbeidsmarktvraagstukken. Op basis van een brede economische kennis benaderen de onderzoekers van Atlas Research elk vraagstuk vanuit de meest geëigende invalshoek.

Veel vragen relateren aan de complexe relaties die bepalen wie werkt, waar men dat doet en waarom. Om het aantal mensen dat werkt te verhogen is bijvoorbeeld gedegen onderzoek nodig naar de achtergronden van de participatiegraad. Daarvoor is inzicht in de samenstelling van de beroepsbevolking nodig, maar ook een goed begrip van de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Welke kansen bieden stedelijke regio’s aan hun bevolking? En waarom presteert de ene regio beter dan de andere? De bereikbaarheid van banen speelt daarin een belangrijke rol, maar ook hoe goed die banen aansluiten op de kenmerken van de beroepsbevolking. Dat heeft niet alleen invloed op de economische vitaliteit van regio’s, maar ook op de arbeidsparticipatie van de bevolking.

Naast deze arbeidsmarktvraagstukken, weten opdrachtgevers Atlas Research te vinden voor een breed scala aan economische onderwerpen, uiteenlopend van de woningmarkt en prijsvorming tot de impact van grensbarrières op groei en de waardering van amenities.

De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht Atlas Research welke gevolgen de coronacrisis heeft op de arbeidsmarktpositie van personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Verder lezen

De impact van aardbevingen op woningprijzen

Atlas Research voert al jarenlang onderzoek uit naar de impact van aardbevingen en aardbevingsrisico op de woningprijzen in het aardbevingsgebied in Groningen. De door Atlas Research ontwikkelde methodiek om de waardedaling vast te stellen vormt de basis voor de compensatiebedragen die het IMG uitkeert aan bewoners. Verder lezen

Wilt u meer weten over het thema Economie & arbeidsmarkt?

Neem dan contact op met Rein Halbersma of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.