Werkend Nederland 2019

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt

Auteurs:
Francine Burema, Rein Halbersma, Marten Middeldorp

Publicatiedatum:
maart 2022

Atlas Research heeft in opdracht van a.s.r. op basis van niet-openbare CBS-microdata een update uitgevoerd van de CBS-maatwerktabel Werkend Nederland 2018. Het betreft een analyse van een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector, voor het peiljaar 2019. Het betreft per jaar drie tabellen over werknemers in Nederland ingedeeld naar een aantal kenmerken, te weten: geslacht, leeftijdsklasse, arbeidsrelatie, sectorindeling UWV/SBI, jaarloonklasse. Hiervan wordt het gemiddeld jaarloon per klasse, de gemiddelde leeftijd per klasse en de verzekerde duur weergegeven.

Daarbij waren door tussentijdse mutaties in de CBS-microdata qua brongegevens enkele aanpassingen noodzakelijk. Ook heeft Atlas Research in overleg met a.s.r. een methodologische verbetering doorgevoerd bij de bepaling van hoofdbaankenmerken en gekozen voor een gebruikelijkere indeling in leeftijdsklassen. Tot slot heeft Atlas Research op verzoek van a.s.r. een fijnmazigere uitsplitsing gemaakt naar leeftijds- en inkomensklassen.

De tabellen voor Werkend Nederland 2019 zijn een voortzetting van de eerder door Atlas Research geproduceerde tabellen voor Werkend Nederland 2018.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research