Atlas voor gemeenten 2022 – Wonen

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Jornt Mandemakers, Rein Halbersma, Marten Middeldorp, Joran Veldkamp, Lennard van Wanrooij, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
21 juni 2022

De woningnood in Nederland is nog groter dan tot nu toe werd becijferd. Landelijk gezien is er een tekort van 390 duizend woningen, ruim 110 duizend meer dan het officiële “statistische woningtekort” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De woningbouwopgave wordt pas op zijn vroegst in 2030 gerealiseerd. Dit blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 die vandaag door bureau Atlas Research wordt gepresenteerd.

Atlas Research introduceert een nieuwe rekenmethode om de krapte op de woningmarkt te bepalen: de Woondruk-index. Er zijn forse verschillen in woondruk tussen gemeenten. De helft van het gemeten woningtekort bevindt zich in de gemeente Amsterdam. De hoofdstad en naburige gemeenten als Amstelveen (waar de woondruk relatief het hoogst is) en Leidschendam-Voorburg kennen een woondruk van ruim 150. Dit wil zeggen dat de vraag naar woningen ruim 50 procent hoger ligt dan het beschikbare woningaanbod. Hilversum, Utrecht en Amersfoort volgen met een woondruk van ongeveer 140. Onder de 50 grootste gemeenten is de woondruk het laagst in Lelystad, Nissewaard en Emmen.

De woningbouwopgave van het ministerie van BZK is om het woningtekort naar 2 procent terug te dringen. Het streven is om het bouwtempo op te schroeven van ruim 70 duizend naar ruim 100 duizend woningen per jaar. Maar zelfs in dat versnelde bouwtempo is de woningbouwopgave niet voor 2030 gerealiseerd. Als de bouwimpuls boven op het huidige bouwtempo slechts voor de helft wordt waargemaakt, duurt het zelfs tot 2035 voordat het woningtekort op het beleidsmatige acceptabele niveau van 102 komt.

Veel gemeenten kennen echter een bouwoverschot: het huidige aantal woningen plus de geplande woningbouw ligt dan hoger dan de huidige vraag naar woningen. “Bouwen, bouwen, bouwen” brengt ook risico’s met zich mee. Almere, Lelystad en Helmond willen meer dan tien procent van de huidige gemeentelijke woningvoorraad erbij bouwen. Zonder grote investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.

Krapte op de woningmarkt volgens de Woondruk-index
Woondruk (Potentiële huishoudens per 100 woningen)

Klik op uw eigen gemeente voor de score

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas (print)

Bestel de Atlas (pdf)

Bekijk de inhoudsopgave

Bekijk het digitale platform