Regionale Cultuurmonitor – Editie 2022

Soort publicatie:
Monitor Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Nadine van den Berg, Nancy Blaker, Jan Jaap Knol (Boekmanstichting), Bjorn Schrijen (Boekmanstichting), Joran Veldkamp, Sabine Zwart (Boekmanstichting)

Publicatiedatum:
september 2022

Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten Atlas Research en de Boekmanstichting ruim 70 indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in elk van de 12 provincies. De monitor maakt het mogelijk provincies onderling te vergelijken, en laat zien waarin zij zich onderscheiden en waar kansen of uitdagingen liggen.

De Regionale Cultuurmonitor bestaat uit een digitale publicatie waarin de verzamelde data op verschillende manieren ontsloten worden. Elke provincie is met een afzonderlijk profiel vertegenwoordigd. Daarnaast zijn overkoepelende analyses geschreven over regionale spreiding in de domeinen Beeldende kunst, Cultuureducatie, Erfgoed, Film, Letteren en Podiumkunsten. Omwille van de vergelijkbaarheid van de data maken deze hoofdstukken voornamelijk gebruik van data over 2019. Voor dat jaar zijn zoveel mogelijk data beschikbaar. Een aanvullend hoofdstuk gaat in op recentere cijfers, de (regionale) gevolgen van de coronapandemie en de door gemeenten en provincies verleende ondersteuning.

De onderliggende data zijn daarnaast als dataset te downloaden en zijn tevens geïntegreerd in de database van de landelijke Cultuurmonitor. Met die toevoeging ontsluit de Cultuurmonitor nu bijna 300 indicatoren op nationaal of provinciaal niveau, en groeit deze verder als centrale vindplaats voor cultuurdata.

Mogelijkheden van de Regionale Cultuurmonitor
De Regionale Cultuurmonitor speelt in op de groeiende aandacht voor regionaal cultuurbeleid en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De data en analyses voeden regionaal en lokaal cultuurbeleid, maar vormen ook een feitelijke onderlaag voor actuele, landelijke vraagstukken als de spreiding van geldstromen en de beschikbaarheid van basisvoorzieningen als bibliotheken en cultuureducatie. De Regionale Cultuurmonitor maakt gebruik van landelijke verzamelde gegevens van (onder meer) het CBS en brancheorganisaties De verzamelde dataset achter de monitor maakt het voor het eerst mogelijk op één plek een grote hoeveelheid betrouwbare en overkoepelende cultuurdata op provinciaal niveau te vinden.

Over de organisaties
Met de Regionale Cultuurmonitor zetten de Boekmanstichting (het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland) en Atlas Research hun samenwerking voort. Eerder maakten beide organisaties samen de Regionale Cultuurindex en de Cultuurmonitor voor de Metropoolregio Amsterdam. De Regionale Cultuurmonitor werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 21, alsook door de kritische blik en bruikbare feedback van vele meelezers uit de verschillende provincies en domeinen van de culturele sector.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research