Het belang van kunst en cultuur voor Amersfoort

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Roderik Ponds, Gerard Marlet, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
februari 2019

Past het culturele aanbod in Amersfoort bij de huidige omvang van de stad en is het voldoende om de toekomstige bevolkingsgroei bij te houden? Of moet er mogelijk geïnvesteerd worden in een ruimer aanbod? Om die vragen te kunnen beantwoorden voerde Atlas Research een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit van het culturele aanbod in Amersfoort.

Daarbij is een breed welvaartsbegrip gehanteerd, zoals gangbaar is in de beleidseconomie. Het gaat dan niet alleen om financiële baten zoals de toegevoegde waarde op de bestedingen van toeristen die op de culturele instellingen afkomen, maar vooral ook om het genot dat de bewoners van de stad aan het culturele aanbod ontlenen en de sociale effecten die daarvan uitgaan. Voor die analyse zijn veel gedetailleerde gegevens van de gemeente en de Amersfoortse culturele instellingen gebruikt.

De conclusie is dat de maatschappelijke baten van het gesubsidieerde culturele aanbod dat is meegenomen in dit onderzoek voor de stad Amersfoort in 2017 groter waren dan de kosten. Tegenover de € 5,5 miljoen aan gemeentelijke subsidies aan de culturele instellingen die in de berekeningen zijn meegenomen (podiumkunsten, musea en gesubsidieerde film) staat een jaarlijkse welvaartswinst van € 5,8 miljoen – een maatschappelijk rendement voor de stad van rond de vijf procent.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research