Woonklimaat & aantrekkingskracht

Dashboard Leefbaarheid in woonplaatsen

Een interactief dashboard over de leefbaarheid in woonplaatsen, met een focus op de kleinere woonplaatsen van 7 tot 23 duizend inwoners. lees meer

 • Rapport
 • Website
 • 02 juli 2024
Geluk in een klein hoekje

Een voor de tweede keer uitgevoerd onderzoek naar de stand en ontwikkelingen van de leefbaarheid in woonplaatsen, met een focus op de kleinere woonplaatsen van 7 tot 23 duizend inwoners. lees meer

 • Rapport
 • 17 juni 2024
Leefbaarheid onder de loep

Analyse en verdieping Leefbaarometer - meting 2022 lees meer

 • Rapport
 • 24 mei 2024
Ranglijst Woonaantrekkelijkheid

Het nu mogelijk om de woonaantrekkelijkheid van meer dan vierduizend vier-positie postcodegebieden te bepalen! lees meer

 • Rapport
 • 22 mei 2024
Vroegsignalering leefbaarheidsproblematiek

Methodiek o.b.v. Leefbaarometer lees meer

 • Rapport
 • 29 maart 2024
Breuklijnen in Brabant

In opdracht van BrabantKennis onderzocht Atlas Research in welke mate Brabantse gemeenten en regio's verschillen op een breed scala aan thema's: arbeidsmarkt, inkomen en vermogen, leefbaarheid en veiligheid, gezondheid en welzijn, vertrouwen en sociale cohesie. lees meer

 • Rapport
 • 27 oktober 2023
Leefbaarheid in Den Bosch

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in Den Bosch? En hoe staan buurten en wijken in verhouding tot elkaar wanneer ze worden vergeleken aan de hand van verschillende instrumenten? lees meer

 • Rapport
 • 03 juli 2023
Leefbaarometer 2020 – Verdiepende analyses

Drie thematische analyses over de leefbaarheid in Nederland: stijgers en dalers, sociale ongelijkheid in leefbaarheid en ondermijning en ervaren onveiligheid. lees meer

 • Rapport
 • 12 juni 2023
Atlas voor gemeenten 2023 – groen & blauw

Vertaalt de toegenomen aandacht voor en populariteit van groen en blauw zich in een grotere aantrekkelijkheid van woonlocaties in de buurt van natuurgebieden, in wijken met veel groen en blauw en in straten met veel bomen en groene tuinen? En wat is daarbij het belangrijkst? In dit themaonderzoek is de waarde van groen en blauw voor de woonaantrekkelijkheid van wijken en steden onderzocht. lees meer

 • Boek
 • 24 mei 2023
Topsectoren in Zuid-Holland in kaart (Missie: Kennisregio aan Zee 2070)

Welke topsectoren zijn vertegenwoordigd in Zuid-Holland? In hoofdstuk 3 van de publicatie 'Missie Kennisregio aan Zee 2070: Ruimtelijke voorwaarden voor duurzame economische ontwikkeling en een leefbare toekomst van de Zuid-Hollandse kustregio' staat deze vraag centraal. lees meer

 • Rapport
 • 03 mei 2023