Vroegsignalering leefbaarheidsproblematiek

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Jornt Mandemakers, Kees Leidelmeijer (In.Fact.Research)

Publicatiedatum:
maart 2024

De Leefbaarometer is een instrument dat op een laag schaalniveau (100m x 100m grid) laat zien hoe het met de leefbaarheid in Nederland gaat. Atlas Research en In.Fact.Research hebben een vroegsignaleringsmethode ontwikkeld die gebieden in kaart brengt die nu nog ‘voldoende’ scoren, maar die een groot risico lopen om af te glijden naar een mindere leefbaarheidsscore, zoals ‘zwak’ of nog lager.

Het proces van vroegsignalering bestaat uit twee stappen:

1) Selectie van ‘potentieel kwetsbare buurten’ o.b.v. de meting 2022. Dit zijn buurten die in de meting 2022 nog ‘voldoende’ scoren, maar waar de kans op verslechtering tussen 2022 en 2024 groot is (10 keer zo groot als in andere buurten).

2) Risicoclassificatie van deelgebieden op laag schaalniveau (100m x 100m) binnen de potentieel kwetsbare buurten op basis van een statistisch vroegsignaleringsmodel.

Het rapport gaat dieper in op de methodologie achter het vroegsignaleringsinstrument.

Binnenkort start een traject waarbij aan maximaal 15 gemeenten mogelijkheid wordt geboden om (kosteloos) gebruik te maken van dit instrument. Zie voor meer informatie de Leefbaarometer-website. Wees er snel bij, want volgorde van aanmelding is bepalend voor deelname.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research