Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
De maatschappelijke waarde van goed ontwerp

De toegevoegde waarde van goed ontworpen gebouwen voor de bewoner en zijn omgeving. lees meer

 • Rapport
 • januari 2015
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Sijpelt het door in de aantrekkelijke stad?

Steden met meer hoogopgeleiden bieden meer kansen voor laagopgeleiden. En meer kans op werk voor de lager opgeleiden in de stad hangt samen met een lagere werkloosheid onder die laagopgeleiden. Die samenhang is echter kleiner dan verwacht. lees meer

 • Artikel
 • oktober 2014
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Groeien aan de grens – kansen voor grensoverschrijdende samenwerking

Grensregio’s hebben het moeilijk. De bevolking krimpt, de waarde van het vastgoed is dramatisch gedaald, er is sprake van leegstand, en het voorzieningenniveau verschraalt. lees meer

 • Rapport
 • september 2014
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2014 – Economie & Arbeidsmarkt

Atlas voor gemeenten 2014 bevat een grote hoeveelheid informatie over de omvang en ontwikkeling van de potentiële en feitelijke beroepsbevolking in gemeenten, het deel daarvan dat werkt of werkloos is, en de verklaringen daarvoor. lees meer

 • Boek
 • juni 2014
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
De nieuwe gemeentekaart

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 292 van over. En dat zijn er nog teveel. De Nieuwe Gemeentekaart laat zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan. lees meer

 • Rapport
 • mei 2014

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters