Vijf jaar na Huizinge

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker, Harry Garretsen, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Roel van Dooren, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
oktober 2017

In opdracht van de NAM onderzocht Atlas Research op meerdere momenten het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. Dit onderzoek is het derde in die reeks en beslaat de periode van augustus 2012 (de beving bij Huizinge) tot en met juni 2017. In het onderzoek is gekeken naar een eventueel imago-effect voor het gebied als geheel en het effect van de bevings- en schadehistorie op de verschillende plekken in het gebied.

Het risicogebied is gedefinieerd als het gebied met twintig procent of meer geaccepteerde schadegevallen ten opzichte van de totale woningvoorraad. Binnen dit risicogebied komt het netto prijseffect voor de gehele periode gemiddeld uit op -2,2% per woning.

Het prijseffect is sterk afhankelijk van de specifieke ligging binnen het risicogebied en zijn er grote individuele verschillen. Ook lijkt het prijseffect van aardbevingen en aardbevingsrisico te variëren in de tijd. Aan het begin van de periode – van augustus 2012 (‘Huizinge’) tot en met januari 2014 (de aankondiging van diverse compenserende maatregelen) – was het gemiddelde prijseffect het grootst. Sindsdien – en met name sinds juni 2016 (de aankondiging van verdere productiebeperkingen) – is het gemiddelde prijseffect afgenomen, en lijken de verschillen binnen het risicogebied juist verder toe te nemen.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2022: Herstel, maar nog niet hersteld
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?


Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research