Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2014 – Economie & Arbeidsmarkt

Atlas voor gemeenten 2014 bevat een grote hoeveelheid informatie over de omvang en ontwikkeling van de potentiële en feitelijke beroepsbevolking in gemeenten, het deel daarvan dat werkt of werkloos is, en de verklaringen daarvoor. lees meer

 • Boek
 • juni 2014
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
De nieuwe gemeentekaart

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 292 van over. En dat zijn er nog teveel. De Nieuwe Gemeentekaart laat zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan. lees meer

 • Rapport
 • mei 2014
 • Kunst & cultuur
Baten van monumentenzorg

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van monumentenzorg in Nederland lees meer

 • Rapport
 • mei 2014
 • Sociaal domein & welzijn
Verdeling van het participatiebudget over gemeenten 2015

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de bijstandsbudgetten van 2015 vastgesteld. lees meer

 • Rapport
 • mei 2014
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
The effects of improved transportation links on Dutch cities

Cities are prime locations of economic activities. They become increasingly important to policy makers and researchers. Different types of economic integration affect growth of cities by changing their market access. lees meer

 • Position paper
 • februari 2014

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters