Amenities and the attraction of Dutch cities

Soort publicatie:
Artikel

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Harry Garretsen (RUG), Gerard Marlet

Publicatiedatum:
30 april 2016

Onderzoek naar de impact van voorzieningen op (stedelijke) lonen, banen of huizenprijzen heeft zich vooralsnog voornamelijk gericht op Amerikaanse steden. In veel Europese landen functioneren de arbeids- en woningmarkt echter behoorlijk anders dan in de Verenigde Staten. Hierdoor kan de invloed van voorzieningen op de (stedelijke) arbeids- of woningmarkt anders zijn. Bovendien is in Europese landen de nabijheid van steden zodanig dat ook rekening moet worden gehouden met de onderlinge ruimtelijke afhankelijkheden tussen steden.

Door gebruik te maken van een zeer rijke dataset hebben onderzoekers Gerard Marlet (Atlas Research) en Harry Garretsen (RUG) de relatie tussen stedelijke voorzieningen, agglomeratie en huizenprijzen voor een sterk verstedelijkt Europees land, Nederland, geanalyseerd. De resultaten laten zien dat Nederlandse steden met zowel een gunstige werklocatie als een verscheidenheid aan stedelijke voorzieningen significant hogere huizenprijzen hebben. Ook in relatief veilige steden, die een gevarieerd aanbod aan historische en culturele evenementen en goede restaurants hebben, zijn de huizenprijzen significant hoger.

Amenities and the attraction of Dutch cities, Regional Studies, 51, 5, pp. 724-736. H.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research