Met angst en beven

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker (EUR), Harry Garretsen (RUG), Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Roel van Dooren (R&Z), Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
april 2016

In opdracht van de NAM onderzocht Atlas Research op meerdere momenten het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. Dit onderzoek is het tweede in die reeks en beslaat de periode van augustus 2012 (de beving bij Huizinge) tot en met 30 september 2015. In het onderzoek is de prijsontwikkeling in het risicogebied (de gemeenten Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Slochteren. Delfzijl, Appingedam, Bedum en Winsum) vergeleken met die op zo goed mogelijk vergelijkbare referentielocaties.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

1. Geen prijseffect vóór ‘Huizinge’.
De prijzen in het risicogebied lagen vóór ‘Huizinge’ (in de periode van 1 januari 2011 tot en met 15 augustus 2012) niet significant lager dan in gebieden die niet te maken hebben met aardbevingen, maar voor het overige goed vergelijkbaar zijn.

2. Wel een prijseffect sinds ‘Huizinge’.
Sinds ‘Huizinge’ (in de periode van 16 augustus 2012 tot en met 30 september 2015) hebben de huizenprijzen zich in het risicogebied – gecorrigeerd voor andere ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de prijsontwikkeling van woningen – wel ongunstiger ontwikkeld dan op de referentielocaties.

3. Effect per saldo gemiddeld twee procent.
Het gemiddelde effect ligt rond de twee procent. Het gevonden gemiddelde prijsverschil is groter op plekken waar zich in het verleden veel bevingen hebben voorgedaan en kleiner als al voor herstel van fysieke aardbevingsschade is gecompenseerd.

De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat woningen in het risicogebied tussen 16 augustus 2012 en eind september 2015 gemiddeld voor bijna 2% minder zijn verkocht dan het geval was geweest als er geen aardbevingen en aardbevingsrisico zouden zijn geweest. Die uitkomsten zijn gebaseerd op het gemiddelde van alle verkochte woningen sinds ‘Huizinge’, en kunnen niet één op één worden doorvertaald naar individuele woningen. Hoe groot het effect is voor een individuele woning is, is onder meer afhankelijk van de bevings- en schadehistorie van die specifieke woning op het moment van verkoop.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?


Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research