Zeven bewogen jaren

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Joost Poort, Roderik Ponds, Marco Kerste, Clemens van Woerkens, Marten Middeldorp

Publicatiedatum:
oktober 2019

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Atlas Research wat het effect is van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. Het onderzoek richt zich op de periode van augustus 2012 (de beving bij Huizinge) tot 1 januari 2019. Het bouwt voort op vier eerdere onderzoeken die Atlas Research sinds 2015 heeft uitgevoerd naar de gevolgen van bevingen op de huizenprijzen.

De Adviescommissie waardedaling heeft het onderzoek van Atlas Research geadviseerd als meest bruikbare methode om de waardedaling van onverkochte woningen te vergoeden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen volgt dat advies en heeft daarbij een methode gekozen die volgens hen rechtvaardig, ruimhartig, doelmatig en redelijk is. (Zie hier voor een toelichting).

De daling van de huizenprijzen in het zogenoemde empirisch vastgestelde ‘risicogebied’ wordt bepaald door de transactieprijzen van verkochte woningen in het risicogebied te vergelijken met de transactieprijzen van verkochte referentiewoningen buiten het risicogebied, maar op voor het overige zo goed mogelijk vergelijkbare locaties. Om prijsverschillen als gevolg van aardbevingen en aardbevingsrisico tussen transacties binnen het risicogebied en transacties van referentiewoningen te verklaren, is gekeken naar een drietal ‘bevingsindicatoren’: een eventueel imago-effect voor het gebied als geheel, het effect van de bevingshistorie van individuele woningen, en het effect van de schadehistorie van individuele woningen. Voor het onderzoek is een dataset met ongeveer 10 duizend transacties in het risicogebied geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de eerdere onderzoeken van Atlas Research. Er is een statistisch significant negatief imago-effect gevonden van ligging in het risicogebied en een aanvullend negatief effect van de bevingshistorie.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2022: Herstel, maar nog niet hersteld
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?

 Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research