Nog altijd in beweging

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker, Harry Garretsen, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Roel van Dooren, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
december 2018

In opdracht van de NAM onderzocht Atlas Research op meerdere momenten wat het effect is van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. Dit onderzoek is het vierde in die reeks en beslaat de periode van augustus 2012 (de beving bij Huizinge) tot 1 januari 2018.

In de opeenvolgende onderzoeken van Atlas Research zijn de gebruikte indicatoren telkens geactualiseerd en is de afbakening van het risicogebied verfijnd. Kern van de gehanteerde onderzoeksmethodiek is de hedonische prijsmethode, waarbij wordt gebruikgemaakt van de zogeheten matchingmethodiek. De resultaten in dit onderzoek zijn op eenvoudige en transparante wijze te vertalen naar een schatting van de waardedaling voor elke woning op elk moment in de tijd en op elke locatie.

In dit onderzoek is gekeken naar een (negatief) imago-effect voor het gebied als geheel en het effect van de bevings- en schadehistorie op de verschillende plekken in het gebied. Op basis van schattingen met deze indicatoren is er een statistisch significant negatief prijseffect gevonden voor de hele onderzochte periode en het hele risicogebied. Omdat de bevingshistorie sterk verschilt tussen locaties, is het prijseffect afhankelijk van de ligging binnen het risicogebied. Het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico varieert bovendien in de tijd. Aan het begin van de periode – van augustus 2012 (‘Huizinge’) tot en met januari 2014 (de aankondiging van diverse compenserende maatregelen) – was het gemiddelde prijseffect het grootst.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2022: Herstel, maar nog niet hersteld
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?

 Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research