De positie van de regio Drechtsteden

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Clemens van Woerkens, Roderik Ponds

Publicatiedatum:
februari 2017

Voor de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de gemeenten in de regio Drechtsteden is niet alleen de eigen centrumstad Dordrecht, maar ook de nabijheid van de stad Rotterdam van groot belang. Dit blijkt uit het onderzoek van Atlas Research naar de positie van de regio Drechtsteden.

Hoewel de woonaantrekkelijkheid van de centrumstad Dordrecht de laatste jaren fors is toegenomen, uit zich dat nog niet in een grotere vraag naar woningen in de regio Drechtsteden. Ook de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling wijst er nog niet op dat mensen van buiten de regio de woonlocaties in de Drechtsteden massaal weten te vinden. Deze achterblijvende groei en verandering van de bevolking heeft ook te maken met het woningaanbod in de regio; er zijn meer en grotere aantrekkelijke koopwoningen nodig om hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen aan te trekken en te behouden.

Een verbetering van de bereikbaarheid van Dordrecht en Rotterdam vanuit de woonlocaties in de regio Drechtsteden zou zowel de aantrekkingskracht als de arbeidsparticipatie in de regio Drechtsteden substantieel vergroten. Met het beter bereikbaar maken van de bestaande banen in de buurt zal de kans op werk en daarmee de arbeidsparticipatie in de regio fors kunnen toenemen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research