Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Kunst & cultuur
Baten van monumentenzorg

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van monumentenzorg in Nederland lees meer

 • Rapport
 • mei 2014
 • Sociaal domein & welzijn
Verdeling van het participatiebudget over gemeenten 2015

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de bijstandsbudgetten van 2015 vastgesteld. lees meer

 • Rapport
 • mei 2014
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
The effects of improved transportation links on Dutch cities

Cities are prime locations of economic activities. They become increasingly important to policy makers and researchers. Different types of economic integration affect growth of cities by changing their market access. lees meer

 • Position paper
 • februari 2014
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Naar de bollen

In de periode 2020-2040 is het bouwen van woningen in de Bollenstreek voor de samenleving rendabeler dan in Almere. lees meer

 • Artikel
 • februari 2014
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Baten in de buurt

Kosten en baten van investeringen van Eigen Haard in het sociale domein lees meer

 • Rapport
 • februari 2014

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters