Groei & Krimp: de Drechtsteden

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Clemens van Woerkens, Roderik Ponds

Publicatiedatum:
oktober 2017

De maatschappelijke baten van het culturele aanbod in de stad Nijmegen zijn ongeveer gelijk aan de maatschappelijke kosten. Podiumkunsten hebben een positief saldo, terwijl de musea en bibliotheek meer gemeentelijke subsidie krijgen dan dat ze de stad jaarlijks opleveren.

In opdracht van de gemeente heeft Atlas Research de maatschappelijke waarde van het culturele aanbod in Nijmegen berekend en afgezet tegen de jaarlijkse subsidies van de gemeente. Daarbij is een breed welvaartsbegrip gehanteerd. Uit die berekening blijkt dat de totale maatschappelijke baten van het culturele aanbod in Nijmegen ongeveer gelijk zijn aan de totale maatschappelijke kosten; tegenover de twaalf miljoen euro aan subsidies aan de instellingen die in de berekeningen konden worden meegenomen staat een jaarlijkse welvaartswinst van ongeveer hetzelfde bedrag.

Een deel van die maatschappelijke baten van het culturele aanbod in de stad Nijmegen komt buiten de grenzen van de gemeente in de regio terecht, waardoor het maatschappelijke saldo voor de gemeente zelf licht negatief is. Dat komt doordat de musea en de bibliotheek meer gemeentelijke subsidie krijgen dan dat ze de stad jaarlijks opleveren. De podiumkunsten hebben een positief maatschappelijk saldo, mede door de inkomsten uit horeca.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research