De waarde van cultuurstad Utrecht

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
maart 2018

Het bovengemiddelde culturele aanbod zorgt er mede voor dat Utrecht op de tweede plek van de ranglijst van meest aantrekkelijke steden van Nederland staat. Maar is dat aanbod voldoende groot en gevarieerd om de bevolkingsgroei bij te houden? Of moet er mogelijk geïnvesteerd worden in een ruimer aanbod? Een cruciale vraag daarbij is hoe de uitgaven van de gemeente aan kunst en cultuur zich verhouden tot de opbrengsten voor de stad.

In dit rapport zijn daarom de maatschappelijke baten van het culturele aanbod in Utrecht berekend en afgezet tegen de jaarlijkse subsidies van de gemeente. Voor de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een breed welvaartsbegrip gehanteerd, zoals gangbaar is in de beleidseconomie. Het gaat dan niet alleen om financiële baten zoals de toegevoegde waarde op de bestedingen van toeristen die op de culturele instellingen afkomen, maar vooral ook om het genot dat de bewoners van de stad aan het culturele aanbod ontlenen en de sociale effecten die daarvan uitgaan. Voor die analyse zijn veel gedetailleerde gegevens van de gemeente en de Utrechtse culturele instellingen gebruikt.

Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke baten van het culturele aanbod voor de stad Utrecht in 2016 groter waren dan de kosten voor de gemeente; tegenover € 37,1 miljoen aan gemeentelijke subsidies aan de culturele instellingen die in de berekeningen konden worden meegenomen staat een jaarlijkse welvaartswinst van € 44,6 miljoen; een maatschappelijk rendement van rond de twintig procent.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research