Keuzes bekeken

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Roderik Ponds & Marten Middeldorp

Publicatiedatum:
november 2018

Uit het onderzoek Kansen bekeken bleek dat de opleidingsrichting in beperkte mate een verklaring biedt voor de verschillen in kansen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Binnen specifieke opleidingsniveaus biedt de gekozen opleidingsrichting een verklaring voor een deel van de verschillen in de kans op instroom in een baan na het afronden van een opleiding. Zo blijkt uit dit vervolgonderzoek dat Atlas Research heeft gedaan.

Net als in Kansen bekeken wordt een model geschat waarin de kans op instroom voor mensen met en zonder migratieachtergrond wordt vergeleken, gecontroleerd voor achtergrondkenmerken. Het verschil in kansen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond verandert wanneer opleidingsrichting als extra variabele wordt meegenomen. In welke richting en mate deze verandering is, verschilt per opleidingsniveau en tussen mensen met westerse en niet-westerse migratieachtergrond.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research