Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Kunst & cultuur
Cultuurkaart Nijmegen

De maatschappelijke baten van het culturele aanbod in de stad Nijmegen zijn ongeveer gelijk aan de maatschappelijke kosten. Podiumkunsten hebben een positief saldo, terwijl de musea en bibliotheek meer gemeentelijke subsidie krijgen dan dat ze de stad jaarlijks opleveren. lees meer

 • Rapport
 • februari 2017
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Een foto van de gemeente Overbetuwe

De kenmerken van de gemeente Overbetuwe in kaart gebracht, verklaard en vergeleken. lees meer

 • Rapport
 • november 2016
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart

De aandacht voor maatschappelijke verschillen en (ruimtelijke) ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. De verschillen en ongelijkheid in de samenleving zouden toenemen en de negatieve effecten ervan steeds groter worden. lees meer

 • Rapport
 • september 2016
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Nether Lands: Evidence on the price and perception of rare flood disasters

Dit onderzoek levert quasi-experimenteel bewijs voor de prijs en perceptie van (zeldzame) natuurrampen. lees meer

 • Artikel
 • juli 2016
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Individuele en regionale ongelijkheid

Verklaringen voor individuele en regionale verschillen in de kans op bijstand. lees meer

 • Rapport
 • juni 2016

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters