Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2020

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Sandra Muilwijk-Vriend, Lennart Kroon (SEO), Tim Schwartz (SEO), Gerard Marlet, Clemens van Woerkens, Marten Middeldorp

Publicatiedatum:
september 2019

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Atlas Research in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek de bijstandsbudgetten van 2020 vastgesteld. Het onderzoek resulteert in de voorlopige verdeling van de bijstandsmiddelen over gemeenten voor 2020.

Met de komst van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 werden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand. Zij ontvangen hiervoor een budget vanuit het Rijk. Voor de bepaling van het budget is het van belang om een verdeelmodel te hebben dat, gegeven objectieve kenmerken, een zo goed mogelijke inschatting maakt van de noodzakelijke bijstandsuitgaven van een gemeente.

Het verdeelmodel bestaat uit twee delen: een volumecomponent en een prijscomponent. De volumecomponent schat de kans op bijstand van een huishouden in en de prijscomponent de hoogte van een uitkering, als fractie van het wettelijk normbedrag voor een huishouden. Atlas Research ontwikkelt sinds 2017 de regionale kenmerken op basis waarvan de bijstandsbudgetten worden vastgesteld.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research