De Koers van Enschede

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Martijn van den Berge & Marten Middeldorp

Publicatiedatum:
september 2020

De gemeente Enschede heeft de ambitie om te groeien naar 170.000 inwoners. Dat is een ambitieus plan. De gemeente vroeg de onderzoekers van Atlas Research daarom een analysekader te ontwikkelen dat richting geeft aan deze ambitie en de vraag beantwoordt waar het beleid zich de komende jaren op zou moeten richten.

Zowel vanuit de bevolkingssamenstelling als vanuit de banensamenstelling gezien lijkt een ambitie voor de koers van Enschede gericht op kwalitatieve groei op zijn plaats. Deze richt zich op een groter aandeel hoogopgeleiden en hoogwaardige banen, wat weer belangrijke onderleggers zijn voor de groei van steden in het algemeen. Voor beleid is het daarnaast van belang dat de stad aantrekkelijk is als woon- én werkstad. Een plek waar mensen graag wonen en verblijven en die voldoende banen biedt om talent vast te houden. Beleidsvorming zou zich zoveel mogelijk moeten richten op het niveau van het daily urban system: het gebied rond de centrale stad waarbinnen zich het merendeel van de dagelijkse verplaatsingen afspeelt voor onder meer woon-werkverkeer, gebruik van voorzieningen en sociale contacten. De regio Twente is hiervoor bij benadering het geijkte schaalniveau.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research