Kansen zonder grenzen?

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Martijn van den Berge, Marten Middeldorp, Francine Burema

Publicatiedatum:
oktober 2020

Als bestaande grensbarrières geslecht worden geslecht, kunnen grensregio’s profiteren van de arbeidsmarkt en voorzieningengebied aan de andere kant van de grens. Dit blijkt uit dit onderzoek naar kansen voor grensregio’s dat Atlas Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd.

Momenteel worden kansen over de grens niet benut door het bestaan van grensbarrières, zoals verschillen in taal, regelgeving en schoolsystemen. Bij het slechten van grensbarrières kunnen grensregio’s profiteren van agglomeratievoordelen, waarbij onder andere een toenemend aantal bereikbare banen en voorzieningen meespelen in een toenemende woonaantrekkelijkheid.

De mate waarin zich kansen voordoen en het type kans is afhankelijk van de kenmerken van zowel de Nederlandse regio als die over de grens. De stedelijkheid van beide regio’s zijn het uitgangspunt om te komen tot regiospecifiek beleid. De kans van slagen hangt tot slot ook af van generiek beleid op een hoger schaalniveau.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research