De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Caren Tempelman (SEO), Sandra Vriend (SEO), Roderik Ponds, Rutger Zwart, Lucy Kok (SEO), Gerard Marlet

Publicatiedatum:
december 2018

Een regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven is op korte termijn de meest wenselijke techniek om de budgetten voor het sociaal domein in het Gemeentefonds over gemeenten te verdelen. Dit blijkt uit onderzoek van Atlas Research en SEO Economisch Onderzoek naar de voor- en nadelen van mogelijke verdeelmethoden.

Gemeenten ontvangen middelen uit het Gemeentefonds om taken te bekostigen die het Rijk heeft opgedragen of om uitvoering te geven aan autonoom beleid. In dit onderzoek is op basis van literatuurstudie en interviews gekeken naar de mogelijke methoden en technieken om de gemeentelijke budgetten voor het sociaal domein op objectieve wijze vast te stellen. De meest wenselijke techniek moet praktisch uitvoerbaar, wetenschappelijk verantwoord en bestuurlijk acceptabel zijn. Op basis hiervan is op korte termijn regressieanalyse op gemeentelijke uitgaven het beste alternatief, terwijl tegelijkertijd aan te bevelen is kwantitatief onderzoek te doen naar het toepassen van een regressieanalyse op individueel gebruik en een verdeling op basis van klantprofielen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research