provinciaal

Regionale Cultuurmonitor – Editie 2022

Met de Regionale Cultuurmonitor ontsluiten Atlas Research en de Boekmanstichting ruim 70 indicatoren over het culturele aanbod, participatie en geldstromen in elk van de 12 provincies. De monitor maakt het mogelijk provincies onderling te vergelijken, en laat zien waarin zij zich onderscheiden en waar kansen of uitdagingen liggen. lees meer

 • Monitor
 • Rapport
 • 15 september 2022
Groei & Krimp: de Drechtsteden

Naar een realistische woonambitie voor de Drechtsteden. lees meer

 • Rapport
 • 23 oktober 2017
Van budget naar besteding

Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. lees meer

 • Rapport
 • 23 september 2017
Cultuurkaart Utrecht

Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. lees meer

 • Rapport
 • 23 mei 2017
De positie van de regio Drechtsteden

Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien. lees meer

 • Rapport
 • 23 februari 2017
Cultuurkaart Nijmegen

De maatschappelijke baten van het culturele aanbod in de stad Nijmegen zijn ongeveer gelijk aan de maatschappelijke kosten. Podiumkunsten hebben een positief saldo, terwijl de musea en bibliotheek meer gemeentelijke subsidie krijgen dan dat ze de stad jaarlijks opleveren. lees meer

 • Rapport
 • 23 februari 2017
Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart

De aandacht voor maatschappelijke verschillen en (ruimtelijke) ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. De verschillen en ongelijkheid in de samenleving zouden toenemen en de negatieve effecten ervan steeds groter worden. lees meer

 • Rapport
 • 30 september 2016
Nether Lands: Evidence on the price and perception of rare flood disasters

Dit onderzoek levert quasi-experimenteel bewijs voor de prijs en perceptie van (zeldzame) natuurrampen. lees meer

 • Artikel
 • 30 juli 2016
Individuele en regionale ongelijkheid

Verklaringen voor individuele en regionale verschillen in de kans op bijstand. lees meer

 • Rapport
 • 30 juni 2016
De opkomst van de oude stad

Sinds de jaren negentig zijn steden weer in opkomst. Daar is iedereen inmiddels van doordrongen. Maar de ‘triomf van de stad’ gaat aan veel steden voorbij. lees meer

 • Artikel
 • 30 juni 2016