Topsectoren in Zuid-Holland in kaart (Missie: Kennisregio aan Zee 2070)

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Marten Middeldorp, Helmut Thoele, Steffen Nijhuis

Publicatiedatum:
mei 2023

De Kennisregio aan Zee 2070 is een ruimtelijk-economische samenwerking tussen de steden Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden, de provincie Zuid-Holland en kennisinstellingen TU Delft, Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. De missie: laat de economie bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen; waar schaarse ruimte onze kennis en praktijk uitdaagt tot innovatieve oplossingen voor een veilige, gezonde en inclusieve leefomgeving.

Maar hoe zit het kennisecosysteem van de Kennisregio aan Zee eigenlijk precies ruimtelijk in elkaar? En welke ruimtelijke condities zijn aanwezig en moeten verder ontwikkeld worden op de schaal van de regio? Dat heeft TU Delft landschapsarchitectuur in samenwerking met Atlas Research, OKRA Landschapsarchitecten en Global Institute on Innovation Districts uitgezocht. De publicatie heeft als doel bouwstenen te benoemen voor een toekomstperspectief dat richting geeft aan de maatschappelijke en ruimtelijk-economische regionale ontwikkeling.

In de Kennisregio aan Zee is een aantal topsectoren vertegenwoordigd. Vooral topsectoren Creatieve industrie, HTSM en Tuinbouw zijn sterk in de Kennisregio aanwezig. Life Science & Health in Leiden is een hotspot van grote betekenis. Rondom de haven van Rotterdam (en in mindere mate in de Kennisregio) zijn daarnaast verschillende andere topsectoren geclusterd. Het gaat daarbij met name om de topsectoren Chemie en Logistiek. Van genoemde sectoren is met name de Creatieve industrie een banenmotor. Topsector HTSM was in het verleden veruit de grootste investeerder in O&O. Dit volgt uit Hoofdstuk 3, waar Atlas Research een bijdrage aan heeft geleverd.

De gehele publicatie is hier te vinden.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research