De aantrekkelijke stad als bouwsteen voor groei (Missie: Kennisregio aan Zee 2070)

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Marten Middeldorp, Francine Burema

Publicatiedatum:
mei 2023

De Kennisregio aan Zee 2070 is een ruimtelijk-economische samenwerking tussen de steden Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden, de provincie Zuid-Holland en kennisinstellingen TU Delft, Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. De missie: laat de economie bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen; waar schaarse ruimte onze kennis en praktijk uitdaagt tot innovatieve oplossingen voor een veilige, gezonde en inclusieve leefomgeving.

Maar hoe zit het kennisecosysteem van de Kennisregio aan Zee eigenlijk precies ruimtelijk in elkaar? En welke ruimtelijke condities zijn aanwezig en moeten verder ontwikkeld worden op de schaal van de regio? Dat heeft TU Delft landschapsarchitectuur in samenwerking met Atlas Research, OKRA Landschapsarchitecten en Global Institute on Innovation Districts uitgezocht. De publicatie heeft als doel bouwstenen te benoemen voor een toekomstperspectief dat richting geeft aan de maatschappelijke en ruimtelijk-economische regionale ontwikkeling.

In hoofdstuk 5 van deze publicatie onderzocht Atlas Research de woonaantrekkelijkheid van de Kennisregio aan Zee. Aantrekkelijke woonsteden zijn veilige steden met veel woonattracties (zoals winkels, cultuur en horeca) in de stad, natuur in de buurt en volop werk op een acceptabele reisafstand. De Kennisregio aan Zee heeft een goede baanbereikbaarheid (zowel totaal als specifiek voor hoogopgeleiden) en een relatief aantrekkelijk horeca-aanbod. Hier tegenover staan relatief ongunstige scores voor het culturele aanbod en de nabijheid van natuur en groen. In Rotterdam en Den Haag vormen overlast en (on)veiligheid een probleem – dit speelt overigens in de meeste grote steden.

De gehele publicatie is hier te vinden.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research