Toekomstplannen culturele multifunctionele organisaties

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Kunst & cultuur

Auteurs:
Nancy Blaker, Joran Veldkamp, Nadine van den Berg

Publicatiedatum:
november 2022

Toekomstplannen voor multifunctionele organisaties in de cultuursector

In de cultuursector komt het regelmatig voor dat meerdere organisaties samenwerken om een nieuwe multifunctionele organisatie te vormen, eventueel met een juridische en/of bestuurlijke fusie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een openbare bibliotheek die fuseert met een volksuniversiteit, zodat meerdere vormen van cultureel aanbod door dezelfde organisatie worden aangeboden, vaak onder één dak. Uit een inventarisatie van organisaties en locaties die meerdere culturele functies vervullen blijkt dat er 178 culturele multifunctionele organisaties (mfo’s) in Nederland gevestigd zijn. Voor dit aansluitende onderzoek hebben wij toekomstplannen voor het realiseren van culturele mfo’s geïnventariseerd door middel van deskresearch.

Er zijn in totaal dertig plannen gevonden en nader onderzocht. Achttien van deze plannen bevinden zich in een gevorderd stadium, en hebben een grote kans op realisatie. Verder zijn er nog twaalf plannen die zich nog in een stadium van intentie bevinden. Het is minder zeker of deze plannen ook werkelijk gerealiseerd gaan worden, maar er bestaan intenties om een culturele mfo te vestigen bij ten minste één partij. De meerderheid van de plannen betreft een samenwerking tussen een openbare bibliotheek en één of meerdere andere culturele organisaties.

 

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research