Boek

Atlas voor gemeenten 2023 – groen & blauw

Vertaalt de toegenomen aandacht voor en populariteit van groen en blauw zich in een grotere aantrekkelijkheid van woonlocaties in de buurt van natuurgebieden, in wijken met veel groen en blauw en in straten met veel bomen en groene tuinen? En wat is daarbij het belangrijkst? In dit themaonderzoek is de waarde van groen en blauw voor de woonaantrekkelijkheid van wijken en steden onderzocht. lees meer

 • Boek
 • 24 mei 2023
Atlas voor gemeenten 2022 – Wonen

In welke gemeente is de woondruk het hoogst? Hoe groot zijn de verschillen in woningkrapte en waar dreigt door een bouwoverschot leegstand? lees meer

 • Boek
 • 21 juni 2022
Atlas voor gemeenten 2021

Hoe aantrekkelijk is uw gemeente voor verhuizende huishoudens? Wat is de sociaal-economische positie van de bevolking in uw gemeente? En hoe hebben deze twee indicatoren zich ontwikkeld in de afgelopen tien jaar? lees meer

 • Boek
 • 17 november 2021
Atlas voor gemeenten 2020 – Sport

Wat is de meest sportieve stad van Nederland? In de Atlas voor gemeenten 2020 worden sportaanbod en sportdeelname voor Nederlandse gemeenten bepaald en vergeleken. lees meer

 • Boek
 • 18 november 2020
Atlas voor gemeenten 2019 – Groei & krimp

De groei van aantrekkelijke steden in de Randstad gaat ten koste van gemeenten in de grensregio’s. Waardoor komt dat? En hoe aantrekkelijk zouden deze gemeenten zijn als er geen grensbarrières zouden zijn? lees meer

 • Boek
 • 22 mei 2019
Atlas voor gemeenten 2018 – Cultuur

Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland, maar het noorden van het land heeft zijn inwoners op cultureel gebied meer te bieden dan de rest van Nederland. lees meer

 • Boek
 • 30 mei 2018
Atlas voor gemeenten 2017 – Geluk

Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? En hoe komt het dat Nederlanders niet massaal verhuizen naar de plekken waar mensen zeggen het gelukkigst te zijn? lees meer

 • Boek
 • 18 mei 2017
Atlas voor gemeenten 2016 – Water

Hoe verhouden de voordelen van een waterrijke omgeving zich tot de kosten van het nog altijd aanwezige overstromingsrisico? lees meer

 • Boek
 • 15 juni 2016
Groei & Krimp

Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? lees meer

 • Boek
 • 28 februari 2016
Atlas voor gemeenten 2015 – Erfgoed

Wat is de waarde en het belang van een historische binnenstad voor Nederlandse steden? En hoe waarderen mensen musea en monumenten in hun woonomgeving? lees meer

 • Boek
 • 27 mei 2015