Atlas voor gemeenten 2020 – Sport

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Sociaal domein & welzijn Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Francine Burema, Gerard Marlet, Marten Middeldorp, Sandra Muilwijk-Vriend, Clemens van Woerkens, Willem de Boer (HAN)

Publicatiedatum:
18 november 2020

Amersfoort is de meest sportieve stad van Nederland, en in het oosten van Nederland wordt opvallend veel meer in verenigingsverband gesport dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2020 – thema Sport. 

In deze Atlas wordt de gemeentelijke sportindex geïntroduceerd. Die is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Sport en Bewegen van de HAN en geeft het sportaanbod en de sportdeelname per gemeente weer. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die in verenigingsverband plaatsvinden en individuele sporten.

Kijkend naar de totale deelname aan sport is Amersfoort de sportstad van Nederland. In Heerlen wordt door de bevolking het minst gesport. Opvallend is ook dat er in veel van de steden in Zuid-Holland relatief weinig wordt gesport.

Sportdeelname blijkt minder sterk samen te hangen met sportaanbod dan op voorhand wellicht verwacht zou worden. Er zijn genoeg steden met weinig aanbod en een hoge sportdeelname. Andersom zijn er ook steden met voldoende mogelijkheden om te sporten, maar desondanks een lage deelname. Blijkbaar spelen er andere factoren een rol die bepalen of mensen gaan sporten, zoals het inkomens- en opleidingsniveau.

Er is een sterke samenhang tussen sportdeelname enerzijds en de ervaren gezondheid van de bevolking en zorgkosten anderzijds. Gemeenten met relatief veel sporters hebben over het algemeen een relatief groot aandeel inwoners met een goede ervaren gezondheid. Ook zijn de gemiddelde zorgkosten in deze gemeenten lager. Om de deelname aan sport te vergroten is voldoende aanbod een randvoorwaarde, maar sportbeleid gericht op het activeren van specifieke doelgroepen cruciaal.

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas

Download de Atlas (pdf)

Bekijk het digitale platform