Marlene Spencer

Vijf jaar na Huizinge

Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen lees meer

 • Rapport
 • 16 oktober 2017
Atlas voor gemeenten 2017 – Geluk

Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? En hoe komt het dat Nederlanders niet massaal verhuizen naar de plekken waar mensen zeggen het gelukkigst te zijn? lees meer

 • Boek
 • 18 mei 2017
Atlas voor gemeenten 2016 – Water

Hoe verhouden de voordelen van een waterrijke omgeving zich tot de kosten van het nog altijd aanwezige overstromingsrisico? lees meer

 • Boek
 • 15 juni 2016
Atlas voor gemeenten 2015 – Erfgoed

Wat is de waarde en het belang van een historische binnenstad voor Nederlandse steden? En hoe waarderen mensen musea en monumenten in hun woonomgeving? lees meer

 • Boek
 • 27 mei 2015
Schokken de prijzen?

Relatieve huizenprijsontwikkeling in het aardbevingsgebied in Groningen en de invloed van aardbevingen en aardbevingsrisico lees meer

 • Rapport
 • 25 mei 2015
Atlas voor gemeenten 2014 – Economie & Arbeidsmarkt

Atlas voor gemeenten 2014 bevat een grote hoeveelheid informatie over de omvang en ontwikkeling van de potentiële en feitelijke beroepsbevolking in gemeenten, het deel daarvan dat werkt of werkloos is, en de verklaringen daarvoor. lees meer

 • Boek
 • 04 juni 2014
Atlas voor gemeenten 2013 – Groen & Water

Is met de toenemende populariteit van steden de behoefte aan een groene woonomgeving verleden tijd? Of maken groen & water juist onderdeel uit van de postmoderne secundaire levensbehoeften die ten grondslag liggen aan de opleving van de stad? lees meer

 • Boek
 • 23 mei 2013
Atlas voor gemeenten 2012 – Naar een optimale gemeentegrootte

Welke gemeente is het aantrekkelijkst om in te wonen? Waar gaat het economisch het beste? Maar ook: Waar is de culinaire kwaliteit het hoogst? lees meer

 • Boek
 • 23 mei 2012
Atlas voor gemeenten 2011 – De waarde van cultuur voor de stad

Wat is het belang van cultuur voor de stad? Is er legitimatie voor overheidssubsidiëring, en zo ja: moet het primaat liggen bij het Rijk of de gemeenten zelf? lees meer

 • Boek
 • 19 mei 2011
Atlas voor gemeenten 2010 – KRIMP!?

Nederland krimpt! Dat is althans het beeld dat velen hebben. Zeker, in delen van het land neemt de bevolking af, en de voorspellingen zijn voor sommige gemeenten niet rooskleurig. Maar toch is het meest waarschijnlijke scenario dat de bevolking van Nederland in 2050 groter is dan in 2010. lees meer

 • Boek
 • 22 april 2010