Marlene Spencer

Subsidiebeleid Aruba: knelpunten, aanbevelingen en implementatie

Atlas Research heeft meegewerkt aan een analyse van Economisch Bureau Amsterdam naar knelpunten in het subsidiebeleid op Aruba. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. lees meer

 • Rapport
 • 26 augustus 2022
Groei & Krimp: de Drechtsteden

Naar een realistische woonambitie voor de Drechtsteden. lees meer

 • Rapport
 • 23 oktober 2017
Vijf jaar na Huizinge

Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen. lees meer

 • Rapport
 • 16 oktober 2017
Van budget naar besteding

Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. lees meer

 • Rapport
 • 23 september 2017
Cultuurkaart Utrecht

Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. lees meer

 • Rapport
 • 23 mei 2017
Atlas voor gemeenten 2017 – Geluk

Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? En hoe komt het dat Nederlanders niet massaal verhuizen naar de plekken waar mensen zeggen het gelukkigst te zijn? lees meer

 • Boek
 • 18 mei 2017
De positie van de regio Drechtsteden

Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien. lees meer

 • Rapport
 • 23 februari 2017
Cultuurkaart Nijmegen

De maatschappelijke baten van het culturele aanbod in de stad Nijmegen zijn ongeveer gelijk aan de maatschappelijke kosten. Podiumkunsten hebben een positief saldo, terwijl de musea en bibliotheek meer gemeentelijke subsidie krijgen dan dat ze de stad jaarlijks opleveren. lees meer

 • Rapport
 • 23 februari 2017
Een foto van de gemeente Overbetuwe

De kenmerken van de gemeente Overbetuwe in kaart gebracht, verklaard en vergeleken. lees meer

 • Rapport
 • 04 november 2016
Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart

De aandacht voor maatschappelijke verschillen en (ruimtelijke) ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. De verschillen en ongelijkheid in de samenleving zouden toenemen en de negatieve effecten ervan steeds groter worden. lees meer

 • Rapport
 • 30 september 2016