Groei en bloei in Holland Rijnland

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt

Auteurs:
Marten Middeldorp, Francine Burema, Jornt Mandemakers, Joran Veldkamp

Publicatiedatum:
april 2024

In opdracht van Holland Rijnland heeft Atlas Research dit onderzoek uitgevoerd naar de sterke en zwakke punten van de economie van Holland Rijnland en naar mogelijkheden om de economische structuur en agglomeratiekracht van de regio te versterken. De gemeenten in regio Holland Rijnland hebben behoefte aan een gezamenlijk, richtinggevend onderzoek naar de regionale economie van Holland Rijnland. Het onderzoek dient als voedingsbodem voor een koersdocument waarin de koers voor de komende jaren op het gebied van regionale economie wordt uitgestippeld. Dit onderzoek brengt de economische positie van de regio Holland Rijnland in beeld, geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en maakt de sterke en minder sterke punten van de regio inzichtelijk. Deze inzichten zijn relevant voor de invulling van regionaal economisch beleid en een belangrijke bouwsteen voor (ruimtelijke) keuzes. Het onderzoek maakt gebruik van mixed methods: data-analyse van het CBS-gegevens, LISA-bedrijvenregister en REGPAT-patentendatabase, aangevuld met inzichten uit interviews met lokale stakeholders.

Holland Rijnland is een prettige woonregio

In Holland Rijnland is het fijn wonen: het voorzieningenniveau1 is op orde en de leefbaarheid is, zeker ten opzichte van de grote steden in de Randstad, goed. Een deel van de agglomeratiekracht van Holland Rijnland is extern. Mensen die in Holland Rijnland wonen kunnen een groot deel van de Randstad bereizen, en dit gebeurt ook. Bijna de helft van de inwoners van Holland Rijnland werkt buiten de eigen regio. Voor deze mensen is de filedruk een belangrijke belemmering in de agglomeratiekracht van de regio.

.. met een diverse sectorstructuur én een paar topsectoren

Holland Rijnland kent een diverse sectorstructuur. In de Stedelijke As springen het Bioscience-cluster, specialistische zorg en onderwijs eruit. De Bollenstreek en het Groene Hart zijn vooral gespecialiseerd in de Greenports, bouw en een aantal industriële sectoren2. De groei in de sectoren waarin de regio is gespecialiseerd stak de afgelopen jaren niet sterk af tegen het Nederlands gemiddelde. Dit betekent dat de meeste beeldbepalende sectoren al verder gevorderd lijken in hun levenscyclus. Ondanks de aanwezigheid van space- en drone-clusters is hightech in Holland Rijnland geen stuwende sector: de regio is hier niet in gespecialiseerd en de baangroei is trager dan gemiddeld in Nederland.

.. maar de innovatiekracht zit voornamelijk rond Bioscience-cluster

Geïnterviewden noemden steeds de in de regio aanwezige clusters als belangrijke innovators, maar een patentanalyse op basis van OECD-data en nadere analyse van productie- en werkgelegenheidscijfers laat zien dat vooral het Bioscience-cluster gezien moet worden als innovatiemotor van de regio.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research