Schokken de prijzen?

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker, Harry Garretsen, Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
mei 2015

Op 16 augustus 2012 vond bij het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats van tot dan toe ongekende kracht: 3,6 op de schaal van Richter. Die beving was aanleiding voor nader onderzoek door het KNMI. Dat onderzoek kwam op 25 januari 2013 naar buiten, en concludeerde dat Groningen rekening zou moeten houden met aardschokken die zwaarder zouden kunnen zijn dan 3,9 op de schaal van Richter, waarmee tot dan toe rekening was gehouden.

Dit onderzoek kijkt exclusief naar eventuele prijseffecten van de aardbevingen en het aardbevingsrisico, en gaat er daarbij impliciet vanuit dat eventuele woningmarkteffecten (uiteindelijk) volledig in de prijzen tot uitdrukking komen. De aanname is dan dat er ondanks de aardbevingen nog steeds sprake is van een goed werkende woningmarkt, in de zin dat het verschil tussen de gerealiseerde verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied enerzijds en de referentielocaties anderzijds een goede indicator is om het effect van aardbevingen te bepalen.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research