Schokken de prijzen?

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker (EUR), Harry Garretsen (RUG), Gerard Marlet, Roderik Ponds, Joost Poort, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
mei 2015

Op 16 augustus 2012 vond bij het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats van tot dan toe ongekende kracht: 3,6 op de schaal van Richter. Die beving was aanleiding voor nader onderzoek door het KNMI. Dat onderzoek kwam op 25 januari 2013 naar buiten, en concludeerde dat Groningen rekening zou moeten houden met aardschokken die zwaarder zouden kunnen zijn dan 3,9 op de schaal van Richter, waarmee tot dan toe rekening was gehouden.

Dit onderzoek kijkt exclusief naar eventuele prijseffecten van de aardbevingen en het aardbevingsrisico, en gaat er daarbij impliciet vanuit dat eventuele woningmarkteffecten (uiteindelijk) volledig in de prijzen tot uitdrukking komen. De aanname is dan dat er ondanks de aardbevingen nog steeds sprake is van een goed werkende woningmarkt, in de zin dat het verschil tussen de gerealiseerde verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied enerzijds en de referentielocaties anderzijds een goede indicator is om het effect van aardbevingen te bepalen.

Onderzoeksreeks naar het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen:

2022: Herstel, maar nog niet hersteld
2019: Zeven bewogen jaren
2018: Nog altijd in beweging
2017: Vijf jaar na Huizinge
2016: Met angst en beven
2015: Schokken de prijzen?

 Atlas Research heeft als onderzoeksbureau de methode voor de waardedalingsregeling ontwikkeld en recent geactualiseerd en voorgelegd aan de onafhankelijke Adviescommissie Waardedaling. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft op grond hiervan de waardedalingsregeling vastgesteld en recent geactualiseerd.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is ook verantwoordelijk voor de juridische uitspraken in specifieke gevallen. Bewoners en anderen met vragen over hun eigen situatie kunnen terecht op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Atlas Research is altijd bereid aan b.v. wetenschappers, journalisten of andere geïnteresseerden algemene vragen te beantwoorden over het door ons uitgevoerde onderzoek en de onderliggende methodiek. U kunt uw vragen over ons onderzoek uitsluitend schriftelijk aan ons stellen op info@atlasresearch.nl. Atlas Research kan geen vragen beantwoorden over specifieke gevallen.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research