Artikel

Arbeidsmarkt onder druk

In welke gemeente is de druk op de arbeidsmarkt het hoogst? lees meer

 • Artikel
 • 27 oktober 2022
Nether Lands: Evidence on the price and perception of rare flood disasters

Dit onderzoek levert quasi-experimenteel bewijs voor de prijs en perceptie van (zeldzame) natuurrampen. lees meer

 • Artikel
 • 30 juli 2016
De opkomst van de oude stad

Sinds de jaren negentig zijn steden weer in opkomst. Daar is iedereen inmiddels van doordrongen. Maar de ‘triomf van de stad’ gaat aan veel steden voorbij. lees meer

 • Artikel
 • 30 juni 2016
Amenities and the attraction of Dutch cities

Onderzoek naar de impact van voorzieningen op (stedelijke) lonen, banen of huizenprijzen heeft zich vooralsnog voornamelijk gericht op Amerikaanse steden. In veel Europese landen functioneren de arbeids- en woningmarkt echter behoorlijk anders dan in de Verenigde Staten. lees meer

 • Artikel
 • 30 april 2016
Sijpelt het door in de aantrekkelijke stad?

Steden met meer hoogopgeleiden bieden meer kansen voor laagopgeleiden. En meer kans op werk voor de lager opgeleiden in de stad hangt samen met een lagere werkloosheid onder die laagopgeleiden. Die samenhang is echter kleiner dan verwacht. lees meer

 • Artikel
 • 07 oktober 2014
Naar de bollen

In de periode 2020-2040 is het bouwen van woningen in de Bollenstreek voor de samenleving rendabeler dan in Almere. lees meer

 • Artikel
 • 10 februari 2014
Pas op, Groningen krijgt te veel geld

Het effect op de waarde van woningen is nog onduidelijk. En aangezien deze kennis noodzakelijk is, is het voorgestelde pakket maatregelen een schot hagel. lees meer

 • Artikel
 • 23 januari 2014