Arbeidsmarkt onder druk

Soort publicatie:
Artikel

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt

Auteurs:
Jornt Mandemakers, Joran Veldkamp

Publicatiedatum:
27 oktober 2022

De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Maar welke gemeente kent nu de meeste vacatures per 100 banen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert de vacaturestatistieken op provinciaal niveau. In de gister verschenen special Arbeidsmarkt onder druk van Sijthoff Media brengt Atlas Research deze gegevens op gemeenteniveau in kaart: https://specials.sijthoffmedia.nl/arbeidsmarktspecial-2022/arbeidsmarkt_special_atlas. Zie het artikel voor een korte uiteenzetting van de methode.

Achter de provinciale vacaturestatistieken gaat een wereld van gemeentelijke verschillen schuil. De meeste vacatures zijn te vinden in de (grote) steden en minder in de meer landelijke gemeenten. Op de gemeentelijke kaart wordt verder duidelijk dat het relatief hoge aantal vacatures in Zeeland komt door de vele vacatures in de kustgemeenten. Een omgekeerd beeld gaat op voor Friesland. Op de provinciale kaart lijken er weinig vacatures te zijn in Friesland, maar dat miskent de vele vacatures op de Waddeneilanden.

Ook deze kaart op gemeenteniveau kan nog een vertekend beeld geven van de lokale spanning op de arbeidsmarkt, doordat de bereidheid van mensen om te reizen voor werk buiten de eigen gemeente en regio niet is meegenomen. De regionale spanningsindicator van het UWV houdt daar overigens geen rekening mee. Het onderzoek door Atlas-onderzoekers Joran Veldkamp en Jornt Mandemakers in de arbeidsmarktspecial toont hoe de lokale spanning eruit ziet als wel rekening wordt gehouden met de reisbereidheid van potentiële werknemers. Dat geeft een beter inzicht in waar vacatures het moeilijkst zijn te vervullen dan wel – van de andere kant bekeken – waar het makkelijker is om een baan te scoren. Deze nieuwe maat – de vacature bereikbaarheid index – heeft betrekking op het tweede kwartaal van 2022. De krapte is het grootst in de Randstad en dan met name rondom Amsterdam en Utrecht. Verder zijn vacatures in de grote(re) steden in Brabant en Gelderland ook moeilijk te vervullen en is het in de meer perifere gebieden juist geen sprake van krapte maar eerder een overschot aan arbeidskrachten. De gemeenten met een grote krapte op de arbeidsmarkt komen niet geheel toevalligerwijs sterk overeen met de gemeenten met een grote druk op de woningmarkt.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research