Nether Lands: Evidence on the price and perception of rare flood disasters

Soort publicatie:
Artikel

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Maarten Bosker (EUR), Harry Garretsen (RUG), Gerard Marlet, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
30 juli 2016

Dit onderzoek levert quasi-experimenteel bewijs voor de prijs en perceptie van (zeldzame) natuurrampen. Atlas Research onderzoekers Gerard Marlet en Clemens van Woerkens hebben samen met Maarten Bosker (EUR) en Harry Garretsen (RUG) gebruik gemaakt van een unieke, ruimtelijk uiterst gedetailleerde dataset over voorspelde hoogwaterstanden in Nederland. In combinatie met informatie over alle woningverkopen in de periode 1999-2011 kon met een hedonistisch model de betalingsbereidheid van mensen om overstromingsrisico’s te vermijden uit worden gerekend.

De resultaten tonen aan dat de huizenprijzen gemiddeld 1% lager zijn op plekken die risico lopen op overstromingen. Deze ‘korting door overstromingsrisico’s’ is nog duidelijker zichtbaar in buurten met hogere voorspelde hoogwaterstanden. De schattingen van dit model impliceren dat het gemiddelde
verwachte overstromingsrisico in Nederland veel hoger is dan de officiële beschermingsniveaus waarop de overheid beweert de waterkeringen van het land te handhaven. Mensen verwachten namelijk dat er minstens eens in de 100 jaar een overstroming plaatsvindt. Afhankelijk van de voorspelde hoogwaterstand in hun buurt, zijn mensen in overstromingsgevoelige gebieden bereid 9%-36% meer te betalen voor hun bescherming tegen overstromingen dan wat de Nederlandse overheid er nu aan uitgeeft.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research