Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Notitie stabiliteit bijstandsverdeelmodel

In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek lees meer

 • Rapport
 • februari 2021
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht Atlas Research wat de impact van de coronacrisis is op de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. lees meer

 • Rapport
 • november 2020
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Kansen zonder grenzen?

Waar liggen de economische kansen voor grensregio’s? Atlas Research zocht in opdracht van het ministerie van BZK uit waar de kansen liggen als grensbarrières worden geslecht. lees meer

 • Rapport
 • oktober 2020
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
De Koers van Enschede

Voor de gemeente Enschede maakten de onderzoekers van Atlas Research een analysekader dat richting geeft aan de ambitie om te groeien in inwoneraantal. lees meer

 • Rapport
 • september 2020
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Groeien in Groningen

In opdracht van de provincie Groningen brachten de onderzoekers van Atlas Research de economische positie van de provincie in beeld. lees meer

 • Rapport
 • juni 2019

Filters

Onderzoekthema's
Soort publicatie
Auteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters