Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Kunst & cultuur
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2011 – De waarde van cultuur voor de stad

Wat is het belang van cultuur voor de stad? Is er legitimatie voor overheidssubsidiëring, en zo ja: moet het primaat liggen bij het Rijk of de gemeenten zelf? lees meer

 • Boek
 • mei 2011
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2010 – KRIMP!?

Nederland krimpt! Dat is althans het beeld dat velen hebben. Zeker, in delen van het land neemt de bevolking af, en de voorspellingen zijn voor sommige gemeenten niet rooskleurig. Maar toch is het meest waarschijnlijke scenario dat de bevolking van Nederland in 2050 groter is dan in 2010. lees meer

 • Boek
 • april 2010
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2009 – Werk

In de Atlas voor gemeenten van 2005 zijn de onderzoekers dieper ingegaan op de bereikbaarheid van Nederlandse gemeenten. lees meer

 • Boek
 • april 2009
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2008 – Leefbaarheid

Hoe is het de Nederlandse steden de afgelopen tien jaar vergaan? En wat is de functie van cijfermatige vergelijkingen zoals die in de Atlas voor gemeenten? lees meer

 • Boek
 • april 2008
 • Kunst & cultuur
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2007 – Cultuur

Inventarisatie en analyse van het belang van cultuur voor de stad. lees meer

 • Boek
 • april 2007

Filters

Zoeken
Onderzoekthema's
Soort publicatieAuteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters