het boek

Soort publicatie:
Boek

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht, Sociaal domein & welzijn

Auteurs:
Marten Middeldorp, Nadine van den Berg, Joran Veldkamp, Lennard van Wanrooij

Atlas voor gemeenten 2023

De Atlas voor gemeenten 2023 laat zien dat mensen niet alleen bereid zijn om te betalen voor een woning in een wijk met veel groen of blauw, maar ook voor een woning op een plek met veel groen en blauw binnen acceptabele reistijd.

In Arnhem draagt groen en blauw het meest bij aan de woonaantrekkelijkheid

Groen en blauw in de wijk en woonomgeving dragen bij aan de aantrekkelijkheid van een plek. Zowel de hoeveelheid  als de kwaliteit van het groen en blauw zijn van invloed op de woonaantrekkelijkheid van een plek. Er zijn forse verschillen tussen gemeenten in de waarde van groen en blauw voor de woonaantrekkelijkheid van wijken – Figuur 1. De stad met de grootste groenblauwe woonaantrekkelijkheid, Arnhem, combineert een gunstige ligging ten opzichte van de Veluwe met grote stukken groen en blauw in de wijken in de stad – Figuur 2.

Figuur 1
Waarde van groen en blauw voor de aantrekkelijkheid van wijken

Klik op uw eigen gemeente voor de score

Emmen meest verkoelende gemeente, groen in de straat van toekomstig belang?

Het groen en blauw in de straat blijkt nu nog van beperkte invloed op de woonaantrekkelijkheid. Wel blijkt het samen te hangen met geringere hittestress in steden. In straten met veel groen en blauw is de verwachte impact van hitte kleiner, doordat het groen en blauw schaduw en verkoeling biedt. Ouderen zijn bijzonder gevoelig voor hittestress en zullen dus veel baat hebben bij koelere straten in een veranderend klimaat. Juist in tijden van vergrijzing, waarin daarnaast wordt verwacht dat ouderen langer thuis blijven wonen, kan groen en blauw in de straat helpen om die beleidsdoelstelling te verwezenlijken. In Emmen is het aandeel woningen dat meer dan 300 meter van verkoeling af staat het kleinst. De gemeente heeft ook, op Amstelveen na, het grootste aandeel groen in de straat – Figuren 3 en 4.

Ook in vernieuwde woonaantrekkelijkheidsindex Amsterdam op 1

De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk een gemeente gevonden wordt om in te wonen. Omdat woonvoorkeuren kunnen veranderen heeft Atlas Research dit jaar het model achter de woonaantrekkelijkheidsindex opnieuw geijkt. Alle bestaande indicatoren in de index zijn kritisch tegen het licht gehouden en waar mogelijk vernieuwd en verbeterd. Daarnaast zijn nieuwe indicatoren toegevoegd en is het model herijkt op een nieuwe tijdreeks van huizenprijzen per vierkante meter voor alle 4-positie-postcodegebieden in Nederland. Ook in de nieuwe woonaantrekkelijkheidsindex staat Amsterdam op de eerste plaats, gevolgd door Amstelveen, Leiden en Utrecht – Figuur 5

De Atlas

In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

.

Bestel de Atlas

De Atlas voor gemeenten kost € 59 per jaar, exclusief 9% btw en inclusief verzendkosten

Bestel de Atlas (print)

Bestel de Atlas (pdf)

Bekijk het digitale platform

Bekijk hier de Atlassen

Wilt u meer weten over de Atlas?

Neem dan contact op met Nadine van den Berg of vul het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Nadine van den Berg
vandenberg@atlasresearch.nl

Formulier