De staat van steden en dorpen

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
juni 2013

Dit prototype van De staat van steden en dorpen bouwt voort op het haalbaarheidsonderzoek naar een monitor voor de staat van steden dat in 2012 is gepubliceerd. In dit prototype is de scope verbreed naar steden én niet-stedelijke gemeenten (dorpen en landelijke gemeenten). Met De staat van steden en dorpen wordt in beeld gebracht hoe het met de woon- en leefomgeving en de sociaal-economische positie van groepen van steden en van dorpen en landelijke gemeenten staat, en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Bovendien worden verschillen tussen (typen) steden inzichtelijk gemaakt. Hiermee is De staat van steden en dorpen  een instrument voor periodieke beleidssignalering voor (de directie Woon- en Leefomgeving van) het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als basis voor deze monitor op gemeenteniveau dienen de indicatoren uit de Leefbaarometer, die op het lage schaalniveau van clusters van 6-ppc-gebieden wordt gepubliceerd. Hier zijn verschillende nieuwe indicatoren aan toegevoegd om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te kunnen schetsen van de staat van de woon- en leefomgeving van de steden en dorpen op de verschillende thema’s.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research