De oriëntatie van de bevolking van Meppel en Westerveld

Soort publicatie:
Rapport

Onderzoeksthema’s:
Economie & arbeidsmarkt Woonklimaat & aantrekkingskracht

Auteurs:
Gerard Marlet, Roderik Ponds, Clemens van Woerkens

Publicatiedatum:
juni 2013

De gemeenten Westerveld en Meppel onderzoeken nut en noodzaak van samenwerking tussen beide gemeenten. Daarbij stellen de gemeenten zich de vraag wat een eventuele samenwerking zou betekenen voor de bestuurskracht, en of het voor de hand ligt dat juist deze twee gemeenten met elkaar gaan samenwerken. Het antwoord op die laatste vraag hangt af van de oriëntatie van de bevolking en bedrijven in beide gemeenten, en de positie van de beide gemeenten in de regio.

In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek naar de functionele relaties binnen de regio. Dat onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een afbakening van het gebied waarbinnen die functionele relaties het sterkst zijn, en waarbinnen bestuurlijke samenwerking naar verwachting tot optimaal efficiënt lokaal bestuur zal leiden. Om tot dit resultaat te komen is voor verschillende thema’s met kwantitatieve analyses onderzocht welke gebieden in welke mate van elkaar afhankelijk zijn. De functionele relaties zijn gedetailleerd onderzocht voor werken, voorzieningen en natuurrecreatie.

U kunt de publicatie hier downloaden

Download publicatie

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van recente onderzoeken van Atlas Research