Publicaties

Op basis van diepgaande kennis, een grote database en scherpe analyses komt Atlas Research tot goed onderbouwde conclusies die we vatten in heldere, toegankelijke publicaties.

 • Sociaal domein & welzijn
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2021

Hoe aantrekkelijk is uw gemeente voor verhuizende huishoudens? Wat is de sociaal-economische positie van de bevolking in uw gemeente? En hoe hebben deze twee indicatoren zich ontwikkeld in de afgelopen tien jaar? lees meer

 • Boek
 • november 2021
 • Sociaal domein & welzijn
Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Voor het ministerie van SZW stelde Atlas Research de voorlopige verdeling van bijstandsmiddelen over gemeenten vast. In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek. lees meer

 • Rapport
 • oktober 2021
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
Notitie stabiliteit bijstandsverdeelmodel

In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek lees meer

 • Rapport
 • februari 2021
 • Sociaal domein & welzijn
 • Woonklimaat & aantrekkingskracht
Atlas voor gemeenten 2020 – thema Sport

Wat is de meest sportieve stad van Nederland? In de Atlas voor gemeenten 2020 worden sportaanbod en sportdeelname voor Nederlandse gemeenten bepaald en vergeleken. lees meer

 • Boek
 • november 2020
 • Economie & arbeidsmarkt
 • Sociaal domein & welzijn
De coronacrisis en de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht Atlas Research wat de impact van de coronacrisis is op de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond. lees meer

 • Rapport
 • november 2020

Filters

Onderzoekthema's
Soort publicatie
Auteur

Meer...

Minder...

Publicatie datumReset alle filters